Visie, missie, waarden.

De visie, missie en waarden van Yoga Kitchen

Een bestaan zonder visie, missie of waarden is als een richtingsloos schip zonder roer.

De visie van Yoga Kitchen

 • De huidige staat van het milieu, de natuurlijke rijkdommen en de levensondersteunende hulpbronnen van deze wereld is die van een kritieke noodtoestand.
 • De bestaande en huidige manieren van menselijk beheer van milieu, natuurlijke rijkdommen en levensondersteunende hulpbronnen van deze aarde falen en zijn zwaar dysfunctioneel.
 • De diepere oorzaken van dit menselijk dysfunctioneren liggen in de breuk tussen de mentale en materiële activiteiten van de mens enerzijds en een diepere spiritualiteit en zingeving anderzijds. Deze breuk weerspiegelt afwezigheid van verbinding, tussen het menselijk ego en het authentieke ware zelf van de mens, ook nog de ware, goddelijke essentie genoemd. Dat weerspiegelt zich in een gebrek of afwezigheid van een gezonde verbinding met andere mensen, andere levende wezens en het levende wezen van deze planeet.
 • De mens is tegelijk betekenisloos en beschikt anderzijds over grote potentiële krachten mits hij verbinding met zijn ware zelf, het tijdloze wezen dat in hem of haar huist, herstelt.
 • In elke fout, in elk falen en in elk ongeluk ligt de sleutel tot heling en transformatie.
 • Lichaam, geest en verstand van de mens hebben een enorm transformerend, helend en zelfhelend vermogen.

De waarden van Yoga Kitchen

De voornaamste waarden van Yoga Kitchen zijn de volgende:

 • Geweldloosheid
 • Medeleven
 • Eigen verantwoordelijkheid
 • Helderheid
 • Eenvoud

De missie van Yoga Kitchen

 • De missie van Yoga Kitchen is het ondersteunen van mensen bij het maken van helende verbinding met zichzelf en met de wereld.
 • De missie van Yoga Kitchen bestaat in het ondersteunen van mensen die hun ware zelf willen leren kennen en hun volledige potentieel in hun leven willen manifesteren.
 • De missie van Yoga Kitchen is het voorlichten, bewust maken en coachen van mensen om praktisch toepasbare levens- en welzijnsbevorderende wijzigingen aan te brengen in hun dagelijks leven en hun gedragingen die hen dichter bij hun ware zelf brengen en die henzelf, de andere levende wezens in hun omgeving en het milieu ten goede komen.
 • De activiteiten van Yoga Kitchen bestaan uit het geven van yogalessen, het geven van tips en richtlijnen over gezonde voeding en levensstijl onder de vorm van workshops, trainingen en publicaties en het organiseren van momenten voor concentratie- en meditatie-oefeningen. De activiteiten in het kader van voeding en levensstijl streven actief naar het stimuleren van een 100% plantaardige levensstijl, dus zonder gebruik van dierlijke produkten, met grondstoffen van de biologische en biodynamische landbouw en met producten afkomstig uit duurzame en eerlijke productie en handel.

Inhoudelijk put Yoga Kitchen uit de rijkdom van de yoga-filosofie, uit waardevolle elementen in andere levensbeschouwelijke richtingen, uit bevindingen van de neutrale, niet door bepaalde machtsgroepen gesponsorde moderne wetenschap en in zeer sterke mate uit eerlijk proefondervindelijk zelfonderzoek.

Versie 2016