Visie, missie, waarden.

Het grote waarom

Een bestaan zonder visie, missie of waarden is als een richtingsloos schip zonder roer.

De visie van Yoga Kitchen

 • Het milieu, de natuurlijke rijkdommen en de levensondersteunende hulpbronnen van deze wereld zijn in een kritieke noodtoestand.
 • De bestaande manier waarop we met milieu, natuurlijke rijkdommen en levensondersteunende hulpbronnen van deze aarde omgaan, faalt.
 • Diepere oorzaken van dit menselijk dysfunctioneren liggen in een breuk. Die breuk ligt tussen:
  • de mentale en materiële activiteiten van de mens enerzijds
  • en een diepere spiritualiteit en zingeving anderzijds
 • Deze breuk weerspiegelt afwezigheid van verbinding. Dat weerspiegelt zich in een gebrek of afwezigheid van een gezonde verbinding met de eigen, ware en authentieke aard, met andere mensen, andere levende wezens en het levende wezen van deze planeet.
 • Individuele mensen zijn tegelijk betekenisloos en beschikken over grote potentiële krachten. Op voorwaarde dat hij verbinding met zijn ware zelf, het tijdloze wezen dat in hem of haar huist, herstelt.
 • In elke fout, in elk falen en in elk ongeluk ligt de sleutel tot heling en transformatie.
 • Lichaam, geest en verstand van de mens hebben een enorm transformerend, helend en zelfhelend vermogen.

De waarden van Yoga Kitchen

De voornaamste waarden van Yoga Kitchen zijn de volgende:

 • Geweldloosheid
 • Medeleven
 • Eigen verantwoordelijkheid
 • Helderheid
 • Eenvoud

De missie van Yoga Kitchen

 • De missie van Yoga Kitchen is:
  • het ondersteunen van mensen bij het maken van helende verbinding met zichzelf en met de wereld.
  • het voorlichten, bewust maken en coachen van mensen om praktisch toepasbare levens- en welzijnsbevorderende wijzigingen aan te brengen in hun dagelijks leven. Wijzigingen die die henzelf, de andere levende wezens in hun omgeving en het milieu ten goede komen.
 • De activiteiten van Yoga Kitchen bestaan uit:
  • yogalessen
  • massagebehandelingen
  • het geven van tips en richtlijnen over gezonde voeding en levensstijl
  • workshops, trainingen en publicaties over gezonde voeding en levensstijl
  • en het organiseren van momenten voor concentratie- en meditatie-oefeningen

  De activiteiten in het kader van voeding en levensstijl streven actief naar het stimuleren van een 100% plantaardige levensstijl, dus zonder gebruik van dierlijke produkten, met grondstoffen van de biologische en biodynamische landbouw en met producten afkomstig uit duurzame en eerlijke productie en handel.

Inhoudelijk put Yoga Kitchen uit:

 • de rijkdom van de yoga-filosofie
 • waardevolle elementen in andere levensbeschouwelijke richtingen
 • neutrale, niet door bepaalde machtsgroepen gesponsorde moderne wetenschap
 • eerlijk proefondervindelijk zelfonderzoek

(Versie 2023)