Workshops

Beter leven met boeiende workshops

Een regelmatige en gedisciplineerde beoefening van yoga kan je leven in positieve zin drastisch veranderen.

Workshop chakra yoga

Themaworkshop

De chakra’s zijn communicatie- of energiecentra in ons lichaam. Ze liggen boven elkaar langs de wervelkolom. Hun energetische toestand heeft een belangrijke invloed op verschillende gebieden van ons bestaan. In deze reeks van workshops krijg je theoretisch inzicht in elke chakra. Bovendien gaan we praktisch aan het werk met specifieke yoga-oefeningen die deze energiecentra gunstig kunnen beïnvloeden.
(In voorbereiding)

Lees meer

Boek je yogalessen en workshops

Naaktyoga voor mannen

Themaworkshop

Verbeter je lichaamsbewustzijn en versterk je zelfvertrouwen als man tussen andere mannen.
We onderzoeken in deze workshop wat de ervaring is van samen ongekleed yoga beoefenen in een groep met exclusief mannen.
Deze workshops hebben onder andere tot doel om mannen te inspireren en hen enthousiast te maken voor de yogapraktijk. We proeven van de unieke sfeer die ontstaat wanneer mannen in groep samen yoga beoefenen.
De workshops staan open voor alle meerderjarige mannen onafgezien van hun ouderdom, etnische afkomst, vorm, lichaamstype, uiterlijk, fysieke mogelijkheden of seksuele oriëntatie.
Er is geen voorafgaande ervaring met yoga vereist. Iedereen kan deelnemen naargelang zijn persoonlijke mogelijkheden.

Lees meer

Boek je yogalessen en workshops

Veggie Yogi

Themaworkshop

Yoga gaat niet alleen over fysieke yogabeoefening met ademhaling en asana’s. Het is eigenlijk een compleet systeem van zelfontwikkeling voor lichaam, geest en ziel. In yoga zitten ook aanbevelingen met betrekking tot levenshygiëne en voeding. In deze workshop onderzoeken we concreet wat de invloed kan zijn van de yogafilosofie op de dagelijkse keuzes die we maken met betrekking tot ons voedsel. Onze vork en ons mes worden op die manier vredevolle wapens om te evolueren naar een vriendelijker wereld. Een wereld met meer medeleven voor onszelf, andere mensen en andere soorten waarmee wij het leven op deze planeet delen.

Lees meer

Boek je yogalessen en workshops