Foto van heldere kinderogen

De intelligentste vraag ter wereld

2020 Heeft bij een groeiend aantal mensen een bewustzijnssprong veroorzaakt. De wereld zal nooit meer zijn zoals voorheen. Dat is prima, want het oude model was dringend aan verandering toe.
Meer en meer mensen stellen zichzelf en hun levenswijze in vraag. Prachtig! Het werd tijd.

De meest intelligente vraag ter wereld

In feite is de belangrijkste conversatie die je dagelijks dient te hebben het gesprek met jezelf. Om ons verstand en ons hart dagelijks uit te dagen. Zo vermijden we dat we “op automatische piloot” leven en zelf het stuur van ons leven niet bewust in beide handen houden.
Welke vraag kan je je in dat verband best stellen? Wat is de slimste vraag ter wereld?

Wel, iedereen die zelf kind is geweest of kinderen heeft, kent die onvermijdelijke vraag, die een 4 à 5-jarige gedurende een bepaalde periode van haar of zijn leven voortdurend stelt aan de ouders, totdat die ouders er toch wat zenuwachtig van worden of lichte ergernis voelen opkomen.
En die vraag is: Waarom ?
Ja, de meest nuttige en intelligente vraag ter wereld komt uit de mond van kleine kinderen. Om te weten, of je het stuur van je leven zonder het te beseffen uit handen hebt gegeven, volstaat het, om in jouw dagelijks gesprek met jezelf bij elk van jouw keuzes en daden de eenvoudige vraag: “Waarom?” te stellen, en die vervolgens zo eerlijk en oprecht mogelijk te beantwoorden.

Verder blijven graven

En na dat eerste antwoord, stel je zelf opnieuw de vraag: “Waarom?”. Net zoals dat kleine kind van amper 5 deed.
Want één antwoord kan soms een dieper antwoord verbergen. Zo graaf je verder tot je de echte motivatie of drijfveer achter je keuze of gedrag hebt geïdentificeerd.
Houd die dan vandaag tegen het licht, en kijk of die keuze in 2021 nog altijd stand houdt, wetend dat het leven kort en fragiel is.
Wedden dat er in 2021 heel wat oude gedragspatronen zullen worden vervangen door frisse, nieuwe keuzes!